С цел облекчаване на своите клиенти ТИ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД предлага добри условия за покупка на машини на разсрочено плащане.