Препаратите на ТЕННАНТ са произведени от екологични биоразградими субстанции, опаковките се рециклират с цел опазване на околната среда.2 продукта