Ние предлагаме на своите клиенти да се възползват от действително изгодните условия за вземане на машина под наем. Срокът на отдаване под наем, условията на доставка и обслужване се определят в зависимост от Вашите желания.

Машини под наем