От 1 януари 2016 г. ТИ СИ ЕС България ООД е официален представител на фирма KAIVAC, предлагаща системи за почистване и дезинфекция на тоалетни, бани и други труднодостъпни за хигиенизация зони, при това без докосване на замърсените повърхности с ръце.

09 Март 2016