Интегрирани метачно-миячни машини за големи силно замърсени площи. Машините могат да метат, мият или и двата процеса едновременно. Изключително висока производителност и същевременно ниски общи разходи за притежателите им.3 продукта