Т300-новият модел на малък подомиячен автомат с четири вида миещи глави.

09 Март 2016